Onur Üyelerimiz

Mehmet Yılmaz ARIYÖRÜK

Mehmet Yılmaz ARIYÖRÜK

Onur Üyesi

1942, Ankara doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Amerika Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma (1967), İngiltere Manchester Üniversite'sinde Ekonometri (1970) dallarında mastır dereceleri almıştır. Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı (1979), Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Müşavirliği Araştırma Müdürlüğü ve Müşavirlik (1967-1978) görevlerinde bulunmuştur. 25/1/1978-18/12/1979 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.