Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız İnsan ve Kalite Derneği tarafından kişisel bilgilerinizin de içinde bulunduğu çeşitli bilgilerin/verilerin toplanması, kullanımı, aktarılması yöntemleri ve amaçları ile bu verilerin korunması hakkında ilgili şahsi kararlarınızı da kapsayacak şekilde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla ve kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmak üzere iş bu Gizlilik Politikası hazırlanmıştır.

İnsan ve Kalite Derneği olarak kişisel verileriniz de dahil olmak üzere her türlü verinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. İnsan ve Kalite Derneği ile paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel ve diğer verilerinizi (ad, soyad, T.C. No, adres, e-posta adresi, posta kodu, telefon numarası, ödeme yöntemleri, doğum yeri, doğum tarihi, Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, vb) içeren her türlü bilgi ve belge İnsan ve Kalite Derneği tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ilgili mevzuattaki düzenlemelere uygun olarak hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla verileriniz hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenebilip muhafaza edilebilmekte, üçüncü kişilere aktarabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikamız üyelerimizin, birlikte çalışılan tedarikçi, iş ortağı veya işbirliği yapılan şirketlerin, kurum ve kuruluşların, müşteri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve buna ilişkin düzenlemeleri içerir.

iyzico ile öde